ÜRETİM SİSTEMİ

Ayfrost lezzetinin ve kalitesinin hikâyesi, hammadde seçimiyle başlar. En uygun tedarik bölgelerinden ve birinci elden temin ettiğimiz hammadde, lezzet yolculuğunun ilk adımıdır. Zaman kaybetmeden, ürün özelliğine uygun ve uzaktan izlenebilen araçlara yüklediğimiz hammaddeyi sadece saatler içerisinde fabrikamıza ulaştırırız. Üretimde yerli hammadde kullanır, su ürünleri sevkiyatı için gereken buzu da kendi tesislerimizde temiz içme suyundan üretiriz.

Hammadde fabrikamıza ulaşır ulaşmaz, uzman kimyager, biyolog ve gıda mühendislerimiz tarafından gerekli analizlerden geçirilmek üzere numuneler alınır. Analiz sonuçlarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun değerler taşıması durumunda, hammaddenin bekletilmeden işletilmesi esasına göre kurgulanmış fabrikamızda üretim aşamasına geçeriz.

Ürünleri; özelliklerine göre yıkama, ayıklama ve doğrama gibi ön işlemlerden geçiririz. IQF (Individual Quick Freezing) teknolojisi ile -40°C’de akışkan yatak dondurucularla, hava akımıyla tek tek ve 10 dakika gibi kısa bir sürede dondururuz. Böylece merkez sıcaklığını -18°C’ye düşürdüğümüz ürünün mikrobiyolojik faaliyetleri durur, kimyasal ve enzimatik faaliyetler ise en aza iner. Dondurma işleminin teknolojisi ve hızı sayesinde, katkı maddesi kullanmadan ürünlerin tadı ve tazelik özellikleri uzun süre korunur.

Dondurma işlemi tamamlanan ürünlerin, bu aşamadan sonra soğuk zincirin dışına çıkmaması için azami özen gösterir, izlenebilir yöntemlerle takibini yaparız. Soğuk zincir; dondurulmuş gıdaların üretimden başlayarak tüketime kadar, belirtilen raf ömrü süresince geçtiği her aşamasında özelliklerini koruması için uyulması gereken soğuk muhafaza koşullarının tamamıdır.

GPP (Good Packaging Practices) iyi paket uygulamaları çerçevesinde ve dondurulmuş gıdaya uygun malzemelerle gerçekleştirdiğimiz paketleme işlemlerini, soğuk zinciri koruma şartlarına sahip alanlarda yaparız. Kritik kontrol noktalarında titizlik gösterdiğimiz paketleme işlemlerini izlenebilir standartlarda yürütürüz.

Paketlenen ürünün, tüketiciye ulaşana kadar en iyi şartlarda korunması için gösterdiğimiz hassasiyeti teknoloji ile destekleriz. Yetkili personelin uzaktan izleyebildiği, bilgisayar kontrollü sistemle çalışan depolarımızda, ürünleri -20°C sabit sıcaklıkta tutarız. Böylece soğuk zincirin önemli bir halkasını daha tamamlamış oluruz.

Üretim ve paketleme süreçleri tamamlanmış ürün örneklerini, tüketiciye sunmadan önce bir kez daha analizden geçiririz. Parti bazında tekrarladığımız analizleri zaman zaman akredite laboratuarlara ve resmi kuruluşlara da göndererek kendi sonuçlarımızın doğruluğunu test ederiz. Çok yüksek oranlarda onaylanan sonuçlarla, ürünlerimizin kalitesinden emin oluruz. Ürünlerin, gerçek sahibi olan tüketiciye ulaşma vakti geldiğinde, soğuk zinciri koruma sistemine uygun araçlarla dağıtım yaparız.

Resmi üretim izinleri, uluslararası kalite sertifikaları, AB’ye ihracat için gerekli prosedür ve onay numaraları kapsamında gerçekleşen periyodik denetimleri başarıyla geçeriz. Üretim, hijyen, sanitasyon, çevre ve iş sağlığı konusundaki uygulamaları; sahip olduğumuz ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 ve BRC A kategorisi belgelerinin gerektirdiği yüksek kalite yönetimi çerçevesinde yürütürüz. Kalite sistemlerine uygunluk, bizim için tüketiciye sunduğumuz sağlıklı ürünlerin tescili anlamına gelir.

Uluslararası standartları yakalamış olsak da daha iyiye ulaşma düşüncesine odaklanarak çalışırız. Yenilikçiliğe önem verir, Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlar konusunda alanımızda öncü rol oynamayı hedefleriz. Akademik ve bilimsel kuruluşlarla işbirliğinin, sektörün gelişmesine katkı sağlayacağına inanırız. Emeklerimizle hayata geçireceğimiz hayallerin, firmamıza ve ülkemize kazandıracağı katma değeri öngörerek heyecan duyarız.

Kalite Belgeleri

TS EN ISO 22000:2005

International Organization for Standardization tarafından geliştirilen gıda güvenliği yönetim sistemidir. Hammadde temininden tüketim aşamasına kadar, üretim ve organizasyonun her noktasında gıda güvenliğini koruma altına alan standartlardan oluşur. ISO 22000 standartları, gıda güvenliğini izlenebilir kılar. Belgeyi alan işletmeler yıllık denetimlere tabi tutularak kalitenin devamlılığı sağlanır. Belge, üç yılda bir yenilenir. Ayfrost, bu sistemle gıda güvenliği sağlar, risk analizleri yaparak kritik noktaları belirler ve problem oluşmadan önlemler alır.

TS EN ISO 9001:2008

International Organization for Standardization tarafından kurgulanan, AB’de ve birçok ülkede belgelendirme modeli olarak kabul edilen kalite yönetim standardıdır. Müşteri odaklı kalite sistemlerini tanımlar, uygulanmasına rehberlik eder ve süreçleri izleyip ölçer. Sistem; müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve tedarikçilerle karşılıklı yarar gibi prensipleri etkin şekilde hayata geçirmeyi amaçlar. Ayfrost kalite anlayışının bir parçası olan bu standartların sürekliliği ve ölçülebilirliği, her yıl gerçekleşen denetimlerle sağlanır.

TS EN ISO 14001:2004

International Organization for Standardization’ın geliştirdiği çevre yönetim standardıdır. Çevreye verilen zararın en aza indirilmesini, mümkünse ortadan kaldırılmasını amaçlar. Risklerin kontrol altına alınmasını, doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını sistematik şekilde kontrol eder. Sistem her yıl düzenli olarak denetlenir. Ayfrost, çevreye duyarlılığının bir sonucu olarak bünyesine kattığı bu belge ile ülkemizin doğal kaynaklarını korur.

OHSAS 18001:2007

British Standarts Institute tarafından yayınlanmış olan iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardıdır. Sistem, proaktif çözümler geliştirerek güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını hedefler. İşçi eğitimleri ile desteklenen standartlar, sürekli gelişim prensibi ile kurgulanmıştır. Ayfrost, ölçülebilir şekilde kurgulanan bu sistem ile iş güvenliğini, işçi sağlığını ve ilgili hukuki prosedürün uygulanmasını güvence altına alır.

BRC-A

British Retail Consortium tarafından geliştirilen gıda güvenliği ve yönetim kalite standardıdır. Gıda üretiminin, teknik yeterlilik, kalite yönetim sistemleri ve ürünlerin gerektirdiği özel uygulamalar çerçevesinde yapılmasını öngören geniş kapsamlı bir kuralar bütünüdür. Belgelendirme sürecinde; üst yönetim taahhüdü, gıda güvenliği, alan standartları, personel, ürün işleme süreci ve ürün kontrolü gibi başlıklar altında toplam 325 standarda uygunluk aranır. Belgenin her yıl sonunda yenilenmesi için tüm başlıkların tek tek ele alınması gerekir. Ayfrost, BRC’ye, en üst düzey belgesi olan “A grade” kategorisinde sahiptir. Ayfrost, Türkiye’de A kategori BRC belgesi ile sadece dondurulmuş gıda üreten tek firmadır.